A empreses de mida mitjana o de reduïda estructura, es habitual que la funció directiva de les àrees funcional sigui assumida per la pròpia gerència per la impossibilitat de disposar d'un equip directiu qualificat. Aquesta impossibilitat deriva generalment de la moderada dimensió del càrrec i d'un cost desproporcionat.

L'empresari-gerent analitza i decideix individualment i executa l'operativa en totes les àrees funcionals de l'Empresa.

CMV proposa l'acompanyament a la direcció per els anàlisis i la presa de decisions i, tal vegada, ocupar el càrrecs directius departamentals amb dedicació parcial o durant un període de temps determinat. es tracta de disposar d'un executiu expert i altament qualificat durant el temps realment necessari i amb un cost limitat.