Quim Valls

Quim Valls

Graduat en Estudis Tributaris i comptables, màster en Direcció Financera y auditor fiscal titulat pel CEF.

Expert en consultoria financera, fiscal i laboral. Especialista en processos de fusió i absorció de societats.