Albert Clavera

Albert Clavera

Enginyer industrial i postgrau en direcció d'empreses.

Ha estat Director General d'empreses de gran volum de facturació i extenses xarxes comercials. Expert en projectes d'expansió i exportació a mercats europeus en col·laboració amb els principals organismes oficials. Ha dirigit la gestió d'associacions sectorials i empresarials. Especialista en anàlisi i racionalització de costos.