Albert Monzó

Enginyer Industrial i postgrau en direcció d'empreses.

Ha estat Director General d'empreses multinacionals en procés d'implantació o expansió a través de diversos canals de distribució. Expert en disseny i optimització de sistemes logístics. Ha dirigit la creació i expansió de xarxes comercials exclusives (franquícia o distribuïdors). Especialista en gestió i defensa de marques i imatge corporativa.

Quim Valls

Graduat en Estudis Tributaris i comptables, màster en Direcció Financera y auditor fiscal titulat pel CEF.

Expert en consultoria financera, fiscal i laboral. Especialista en processos de fusió i absorció de societats.

Albert Clavera

Enginyer industrial i postgrau en direcció d'empreses.

Ha estat Director General d'empreses de gran volum de facturació i extenses xarxes comercials. Expert en projectes d'expansió i exportació a mercats europeus en col·laboració amb els principals organismes oficials. Ha dirigit la gestió d'associacions sectorials i empresarials. Especialista en anàlisi i racionalització de costos.