ÀREA MANAGEMENT

Professionals amb gran experiència en direcció d'empreses que ens permet assumir personalment la implementació dels Plans d'Acció.

Subàrees

- PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
- Anàlisi, diagnòstic, establiment d'objectius i disseny del Pla d'Actuació COACHING DIRECTIU
- Suport, formació i acompanyament de l'equip directiu en la presa de decisions
- INTERIM MANAGEMENT
- Ocupació de càrrecs directius d'àrees funcionals a temps parcial o durant períodes de transició
- IMPLEMENTACIÓ DE PLANES D'ACCIÓ
- Definició dels mitjans necessaris i seguiment personalitzat de l'execució

Serveis per Àrees