ÀREA FINANCERA

Obtenir finançament pel desenvolupament empresarial, tant en mercats tradicionals com mercats financers alternatius -públics i privats-.

- OBTENCIÓ DE FINANÇAMENT
- Contractats més de 4 milions d'euros en l'últim exercici per Pimes, en mercats bancaris i mercats financers alternatius.
- REESTRUCTURACIÓ FINANCERA
- Previ anàlisi de la situació financera de l'Empresa, optimitzem els recursos amb mesures internes i negociació amb entitats bancàries
- VALORACIÓ D'EMPRESES
- Quantifiquem el valor de la seva Empresa per diferents mètodes i li ajudem a maximitzar-ho en el futur mitjançant el 'Mètode *CMV de Creació de Valor'
- FUSIONS I ADQUISICIONS
- Li ajudem a aconseguir el millor *partner per a la seva Empresa. Som experts en tot el procés d'intermediació empresarial

Serveis per Àrees